Δευτέρα, 24/06/2019

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου - Πρόεδρος ο Μανώλης Ζηδιανάκης

ZHDIANAKHs EMM -Το περασμένο Σαββάτο και ώρα 21:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Ζηδιανάκη Εμμανουήλ  με μοναδικό θέματα συγκρότηση σε σώμα:

-Για τη θέση του Προέδρου υποψηφιότητα έθεσε ο ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Έγινε μυστική ψηφοφορία και έλαβε 9 σταυρούς.

-Για τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου υποψηφιότητα έθεσε ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου υποψηφιότητα έθεσε ο ΧΩΡΑΦΙΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Γραμματέα υποψηφιότητα έθεσε η ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ  και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Αναπλ. Γραμματέα υποψηφιότητα έθεσε ο ΜΟΥΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ  και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Ταμία υποψηφιότητα έθεσε ο ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Αναπλ. Ταμία υποψηφιότητα έθεσε ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα υποψηφιότητα έθεσε ο ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ και έλαβε 9 σταυρούς
-Για τη θέση του Αναπλ. Οργανωτικού Γραμματέα υποψηφιότητα έθεσε η ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ και έλαβε 9 σταυρούς.

Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι το εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΙΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜ.: ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ ΟΡΓ ΓΡΑΜ.: ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL