Τρίτη, 22/10/2019

Αληθεύει αυτό που επισημαίνει συντοπίτης μας;

gamos

Spyros Katsouris: Απίστευτο κι όμως αληθινό!?

Κύριε δ/ντά και αγαπητοί φίλοι

Σας μεταφέρω (με μικρή επιφύλαξη) την απορία φίλου του διαδικτύου για την "Ανάθεση Τέλεσης Πολιτικών Γάμων" σε ..θεολόγο(!), όστις τυγχάνει να έχει εκλεγεί πρόεδρος της μεγαλύτερης Κοινότητος της ανατολικής πλευράς της Ρόδου! Στα καθήκοντα λοιπόν που του ανέθεσε ο Δήμαρχος Ρόδου είναι κι αυτό της τέλεσης πολιτικών γάμων (ημεδαπών ή αλλοδαπών). Και τα ερωτήματα αυξάνονται αριθμητικά, ήτοι :1) Καλά ο Δήμαρχος δεν ήξερε, δεν ρώταγε? 2) Ο θεολόγος πως το εδέχθη αυτό? Γιατί δεν είπε :ἁπελθέτω απ'εμού το ποτήριον τούτο"? 3) Αν το ηρνήθη γιατί δεν εδόθη στη δημοσιότητα?? Εσείς κύριοι φίλοι δημοσιογράφοι γνωρίζετε κάτι για την υπόθεση? 4)Τι λέει η Μητρόπολις Ρόδου και το Φανάρι??

--------------

Κατόπιν δοθείσης κατηγορηματικής διαβεβαιώσεως υπευθύνου προσώπου περί αρνήσεως του θεολόγου να αποδεχθή την προς αυτόν ανάθεσιν καθηκόντων Τελέσεως Πολιτικών Γάμων , εκφράζομεν την ευαρέσκειαν μας αλλά και τα Συγχαρητήριά μας δια την σώφρονα και ορθήν στάσιν αυτού. Και λυπούμεθα δια την αναστάτωσιν και τας διαστάσεις που έλαβαν αι φυσιολογικαί απορίαι μας.

 

 STAVROY ELECTRONICS 2013 aa

STAVROY ELECTRONICS 00

http://www.stavrouelectronics.gr/?

BOLAS 16 MONOSTHLO

 

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL