Δευτέρα, 17/06/2019

Σας ενδιαφέρει να προσληφθείτε ως ναυαγοσώστης στη Ρόδο;

NAYAGOSWSTES

Στην πρόσληψη εννέα ναυαγοσωστών θα προχωρήσει ο δήμος της Ρόδου, για να καλύψει τις εποχιακές ανάγκες στις κεντρικές παραλίες του νησιού μας.

Οι ναυαγοσώστες που θα απασχοληθούν για διάστημα τεσσάρων μηνών θα κατανεμηθούν σε επτά παραλίες της Ρόδου που θεωρούνται ως οι πιο πολυσύχναστες.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν , οι παραλίες που θα αποκτήσουν ναυαγοσώστες είναι η παραλία Έλλη, η παραλία Sunwing, η κεντρική παραλία του Φαληρακίου, η παραλία Τσαμπίκα, η μεγάλη παραλία Λίνδου, η παραλία Κιοτάρι και η παραλία της Ιξιάς.
Μάλιστα στην παραλία Έλλη και στην κεντρική παραλία του Φαληρακίου θα τοποθετηθούν από δύο ναυαγοσώστες ενώ στις υπόλοιπες από έναν.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση στο δήμο Ρόδου μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Ειδικότερα, χρειάζονται: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση ΟΑΕΔ για απόδειξη ανεργίας και πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL