Δευτέρα, 24/06/2019

ΠΑΣΤΙΔΑ: Πολλοί αναρωτιούνται με τι τρόπο θα εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος

PASTIDA 1

Τελικά πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Παστίδας; Πρόκειται για ένα ερώτημα που διατυπώνουν όχι μόνο αρκετοί κάτοικοι της Παστίδας, αλλά και πολλοί «περίεργοι», καθώς κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν,

Εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει πρωτίστως σημασία, είναι αν και ποιοι είναι εκείνοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση του Προέδρου για τους εναπομείναντες τέσσερις, περίπου, μήνες, μέχρι τις εκλογές.

Και στη συνέχεια, ισχύουν τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 79

Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας

1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος εντός μηνός, από την ημερομηνία όπου η θέση έμεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL