Δευτέρα, 24/06/2019

Η παράταξη της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για μια ακόμα φορά ήταν νικήτρια των χθεσινών εκλογών

KAQHGHTES ar

Στα σχολεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της πιο δύσκολης στην Ελλάδα λόγω νησιωτικότητας, η παράταξη της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για μια ακόμα φορά ήταν νικήτρια των χθεσινών εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια των καθηγητών. Οι εκλογές διεξήχησαν από τις 9:00 το πρωί έως της 17:00 ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας. Ψήφισαν στο Νότιο Αιγαίο 2288 εκπαιδευτικοί, από τους 2763.

Συγκεκριμένα στο Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΑΠΥΣΔΕ) Νοτίου Αιγαίου ζήτησαν την ψήφο των εκπαιδευτικών 5 παρατάξεις. Αντιπροσώπους έχουν μονάχα οι δύο πρώτες παρατάξεις. Συγκεκριμένα η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» πρώτη δύναμη έλαβε 595 ψήφους και το ΠΕΚ (Προοδευτική ενότητα Καθηγητών) έλαβε 552 ψήφους.

Δεν εκλέγουν υποψήφιους η «Ενωτική Αγωνιστική Παρέμβαση» που έλαβε 331 ψήφους και η «Αυτόνομη Συνεργασία καθηγητών Νοτίου Αιγαίου» που έλαβε 298 ψήφους. Επίσης δεν εκλέγει η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ( ΠΑ.ΜΕ.)» που έλαβε 289 ψήφους.

Από τις πλειοψηφούσες παρατάξεις επανεκλέγονται οι Ανδρέας Μαρίνος από την Εκπαιδευτική Συνεργασία και ο Θοδωρής Ξάφης από τα ΠΕΚ. Οι ίδιοι εκλέγονται και στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου όπου και εκεί οι εκλογές διεξάχθηκαν ταυτόχρονα, αφού την ίδια μέρα διεξήχθησαν κι εκλογές στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου (ΠΥΣΔΕ).

Η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και η ΠΕΚ, Προοδευτική Ενότητα καθηγητών Δωδεκανήσου έλαβαν αντίστοιχα 410 και 496 ψήφους και εκλέγουν τους παραπάνω αντιπροσώπους. Δεν εκλέγουν αντιπρόσωπο οι «Αριστερή ενωτική κίνηση καθηγητών» με 188 ψήφους (14,83%) και το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ δηλαδή η «Αγωνιστική συσπείρωση εκπαιδευτικών» που έλαβε 175 ψήφους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΥΣΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 
                                   
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ (Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ  (Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
                                   
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 1597 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 1166 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2763
ΨΗΦΙΣΑΝ 1335 ΨΗΦΙΣΑΝ 953 ΨΗΦΙΣΑΝ 2288
ΕΓΚΥΡΑ 1273 ΕΓΚΥΡΑ 892 ΕΓΚΥΡΑ 2165
ΑΚΥΡΑ 62 ΑΚΥΡΑ 61 ΑΚΥΡΑ 123
ΑΠΟΧΗ % 16,41% ΑΠΟΧΗ % 18,27% ΑΠΟΧΗ % 17,19%
                                   
ΕΛΑΒΑΝ ΕΛΑΒΑΝ ΕΛΑΒΑΝ
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών                 Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑ.ΜΕ. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) 191 15,00% Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών                 Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑ.ΜΕ. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) 98 10,99% Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών                 Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑ.ΜΕ. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) 289 13,35%
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 94 7,38% ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 304 34,08% ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 398 18,38%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 436 34,25% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 159 17,83% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 595 27,48%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                             (Ε.Α.Π.) 114 8,96% ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                             (Ε.Α.Π.) 217 24,33% ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                             (Ε.Α.Π.) 331 15,29%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                           ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 438 34,41% ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                           ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 114 12,78% ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                           ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 552 25,50%
ΣΥΝΟΛΑ 1273 100,00% ΣΥΝΟΛΑ 892 100,00% ΣΥΝΟΛΑ 2165 100,00%
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                    

 

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL