Σάββατο, 25/05/2019

Απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις αιτιάσεις για τον κόμβο Αεροδρόμιο - Τσαΐρι

FANARIA STH BARH 114

Με αφορμή το έγγραφο διαμαρτυρίας για τον κόμβο Τσαΐρι – Αεροδρόμιο / Κρεμαστή – Αεροδρόμιο αναφέρουμε:
Η οριζόντια διαγράμμιση, η κατακόρυφη σήμανση, οι σηματοδότες και το πρόγραμμα λειτουργίας τους, έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες από την αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, η προτεραιότητα της κίνησης Τσαΐρι - Αεροδρόμιο ως προς την κίνηση Κρεμαστή – Αεροδρόμιο καθορίζεται από την οριζόντια διαγράμμιση και την κατακόρυφη σήμανση. Η συμβολή των δυο παραπάνω κινήσεων γίνεται μέσω ιδιαίτερων λωρίδων, οι οποίες διαχωρίζονται με διπλή γραμμή.
Στο πλαίσιο τρέχουσας εργολαβίας ξεκίνησε η επαναδιαγράμμιση του οδικού δικτύου από Φανερωμένη έως κόμβο Αεροδρομίου και από Διασταύρωση Μαριτσών έως κόμβο Αεροδρομίου, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σχετικά με το αίτημα για τον επαναπρογραμματισμό του κόμβου, ώστε η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο να καθορίζεται αποκλειστικά από τους σηματοδότες, σε επικείμενη σύμβαση θα μελετηθεί η δυνατότητα τροποποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος λειτουργίας των σηματοδοτών, η οποία, για να εφαρμοστεί, θα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.
ΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜ.

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL