Παρασκευή, 24/05/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναρτήθηκε το α' στάδιο της Γ' Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Κρεμαστής! -- Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 15 μέρες

KREMASTH OIKISMOS 1

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κακούλης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ' αριθμό 812/14-3-17 απόφαση Δημάρχου,

ανακοινώνει

ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, το α' στάδιο της Γ' Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Κρεμαστής, του Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ' αριθμό 707/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αναφορικά με την «Έγκριση της υπ' αριθμό 141/7-9-2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» που αφορά σε εξέταση των ενστάσεων για την Β' Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Κρεμαστής. »

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης πολεοδομικής μελέτης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο.

Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται μόνο στις περιοχές τροποποίησης της Β' φάσης πολεοδομικής μελέτης.

Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου, της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου ή της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής. Απαραίτητη η προσκόμιση ιδιοκτησιακών στοιχείων.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Πολεοδομίας και Κοινοχρήστων Χώρων

Γεώργιος Κακούλης

 

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL