Πέμπτη, 21/02/2019

Χρωστάτε; Αν πληρώσετε εμπρόθεσμα θα έχετε μείωση 40%! Αν και... "ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος"!

XRHMATA METRHMA

Πώς αλήθεια το βρίσκεται αυτό το"κίνητρο" για την εξόφληση φόρων και προστίμων που δίνει το υπουργείο; Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίδονται οι διευκρινήσεις για τη μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων που έχουν επιβληθεί.

Η μείωση φτάνει το 40%, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν δηλαδή μόνο το 60% του προστίμου, αρκεί να εξοφλήσουν το ποσό μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που αυτό επιβάλλεται.

Με την εγκύκλιο ορίζεται ότι παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να αποδεχθεί, με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, η οποία υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου, εντός της προθεσμίας για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής:

α) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17.1.2018 ή

β) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Προϋπόθεση είναι η εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης για την παροχή μείωσης στο 60% του επιβληθέντος προστίμου.

Επίσης, προβλέπεται ότι η μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών στις 17.1.2018 υποθέσεων.

Βέβαια, όλα αυτά, αν κανείς "έχει η τσέπη του"! Γιατί αν δεν έχει τότε... "ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος"! Έτσι δεν είναι;

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL