Δευτέρα, 24/09/2018

Συνεδρίασε με επιτυχία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δωδεκανήσου

SYNTONISTIKO ORGANO 7A

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ενημερώνει ότι συνεδρίασε με επιτυχία το Συντονιστικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δωδεκανήσου στη Ρόδο στις 2.11.2017.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν προληπτικές δράσεις από τους συναρμόδιους - συνυπεύθυνους φορείς εν όψει της Αντιπλημμυρικής Περιόδου (1.11.2017 έως 30.4.2018) και έγινε αποτίμηση της Αντιπυρικής Περιόδου που έληξε πρόσφατα (31.10.2017) και των σεισμικών φαινομένων που εμφανίστηκαν στην περιοχή μας με μεγαλύτερο στο νησί της Κω στις 21.7.2017.

SYNTONISTIKO ORGANO 7

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Ρόδος,  Νοέμβριος    2017

Αρ. Πρωτ. :130668/639

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΟΠΠ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

          Το οποίο έγινε στη Ρόδο την  2α   Νοεμβρίου  2017  σύμφωνα με το  υπ’ αριθ.  124597/602/23-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ73Τ7ΛΞ-ΖΦΗ)   έγγραφό μας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Καθήκοντα κατά τη σύγκληση
1. Κόκκινος Χαράλαμπος

Αντιπεριφερειάρχης  Δωδ/σου

Πρόεδρος

2. Ευστρατίου Χρήστος

Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος

3. Χατζηιωάννου Αντώνιος

Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος

4. Παγώνης Παναγιώτης

Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Μέλος

5. Χατζηγεωργίου Νικόλαος

Προϊστάμενος Τμ. Πολιτικής Προστασίας Δωδ/σου/ΠΝΑ Μέλος

6. Βασιλείου Ιωάννης    (Σχης ΜΧ)

Εκπρόσωπος  95 ΑΔΤΕ Μέλος

7. Παπανικολάου Αλέξανδρος    (Ανχης )

Εκπρόσωπος  95 ΑΔΤΕ Μέλος

8. Δόξογλου Δημήτριος    (Ανχης )

Εκπρόσωπος  80 ΑΔΤΕ Μέλος
9. Τσιτσικάς Ιωάννης Διοικητής  Πυρ. Υπηρεσίας  Ρόδου Μέλος
10. Στέργου Γεώργιος  Α’  Αστυνομική Δνση Δωδ/σου Μέλος
11. Δελής Δημήτριος  Β’  Αστυνομική Δνση Δωδ/σου Μέλος
12. Μαριάς Εμμανουήλ

Δντης Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου ΠΝΑ

Μέλος
13. Αττιτή Ειρήνη Εκπρόσωπος  Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου ΠΝΑ Μέλος
14.Βενέρης Παναγιώτης Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου ΠΝΑ Μέλος

15. Κιόττου Τσαμπίκα

Εκπρόσωπος Δ/νσης Δασών Δωδ/σου Απ.Δ.Α. Μέλος

16. Λεφάκης Δημήτριος

Εκπρόσωπος Δ/νσης Δασών Δωδ/σου Απ.Δ.Α. Μέλος

17. Χουρδάκης Σταμάτιος

Εκπρόσωπος Δ/νσης Δασών Δωδ/σου Απ.Δ.Α. Μέλος
18. Πάλλας Αγαπητός

Αντιδήμαρχος Δ. Ρόδου

Μέλος
19. Αργύρης Ηλίας

Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρόδου – Υπεύθυνος Ε.Ο. Πολ. Προστασίας Δ. Ρόδου

Μέλος
20. Βόλος Εμμανουήλ  

Εκπρόσωπος  Γεν. Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλύμνου

Μέλος
21. Μπούκλας Ηλίας Εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου Μέλος
22. Γιωτόπουλος Νικόλαος

Εκπρόσωπος ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Μέλος
23. Γλυνός Ιωάννης Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδ/σου Μέλος
24. Κουβάκης Νικόλαος

Εκπρόσωπος Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας Πολιτών CB  Δωδ/σου (ΕΟΠΚ)

Μέλος
25. Τζάνος Κων/νος

Εκπρόσωπος Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών Τμήματος Ρόδου

Μέλος
26. Καββαλάκης Παναγιώτης

Εκπρόσωπος Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδ/σου

Μέλος
27. Ιατρίδης Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος  Σώματος Ελλήνων προσκόπων της Περ. Εφορίας Δωδ/σου

Μέλος
28. Θαρρενός Νικόλαος

Εκπρόσωπος  Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρόδου

Μέλος
29. Εγγλέζος Παναγιώτης

Εκπρόσωπος  Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου 

Μέλος

            ΣΚΟΠΟΣ

            Σκοποί  της   συνεδρίασης  ήταν  ο  συντονισμός  και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών  φαινομένων  σε  επίπεδο  νομού. Οι παρόντες εξέθεσαν τις απόψεις τους και μετά από διάλογο κατέληξαν στις αποφάσεις που σας παραθέτουμε:

            ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

  1. Χαρτογράφηση κινδύνου πλημμυρών. Αναφορά δράσεων πρόληψης, έργα και δράσεις που έχουν γίνει.
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
α.

- Να επισημανθούν οι ευπαθείς περιοχές εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  ΠΝΑ/ΔΤΕ, Δήμοι, Αστυνομία, Πυροσβεστική

β.

- Αναφορά δράσεων πρόληψης, έργα και δράσεις που έχουν γίνει.

Δήμοι, ΠΝΑ/Δνση Τεχνικών Έργων, Δνση Δασών Δωδεκανήσου 

γ.

- άμεση ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού όλων των υπηρεσιών και των διαθέσιμων οχημάτων και μηχανημάτων.
Διάθεση σε μόνιμη βάση οχήματος της ΠΝΑ στη Ρόδο για τις ανάγκες των αρμοδίων για θέματα  Πολιτικής Προστασίας
.

Δήμοι, ΠΝΑ, Απ.Δ.Α./ Δνση Δασών Δωδεκανήσου


  1. Έλεγχος και συντήρηση  αντιπλημμυρικών έργων. Προσδιορισμός εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
α.

- Έλεγχος  αντιπλημμυρικών  έργων 

Π.Ν.Α./Δνση Τεχνικών Έργων  Δωδ/σου, Δήμοι

β.

- Προσδιορισμός εργασιών που έχουν ήδη   εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν

Π.Ν.Α./Δνση Τεχνικών Έργων  Δωδ/σου, Δήμοι

  1. Έλεγχος και καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου- Αποτύπωση ιρλανδικών διαβάσεων-επιτήρηση. Έλεγχος και καθαρισμός λοιπού οδικού δικτύου και κοιτών ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλών-φυλλωμάτων κ.λπ. από τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων (αρμοδιότητα νησιωτικών δήμων).
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
α. -Έλεγχος και καθαρισμός Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου. ΠΝΑ/ Δνση Τεχν. Έργων
β.

- Έλεγχος και καθαρισμός λοιπού οδικού δικτύου και κοιτών ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλών-φυλλωμάτων κ.λπ. από τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων (αρμοδιότητα νησιωτικών δήμων).

Δήμοι (σε συνεργασία με την ΠΝΑ για κάποια ρέματα)
γ.

- Αποτύπωση ιρλανδικών διαβάσεων-επιτήρηση.Κλείσιμο της ιρλανδικής διάβασης της Γέφυρας Κρεμαστής και άλλων χειμάρρων και ιρλανδικών διαβάσεων από την Τροχαία και την ΕΛ.ΑΣ. όταν παρουσιάζονται έντονες βροχοπτώσεις.

Δήμοι (εκκρεμεί αποτύπωση), ΠΝΑ/Δνση Τεχνικών Έργων, Αστυνομία
δ.

- Προειδοποιητική Σήμανση ιρλανδικών διαβάσεων σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Γεν Γραμματείας Πολ. Προστασίας

Δήμοι, ΠΝΑ/Δνση Τεχνικών Έργων, Αστυνομία

  1. Έργα συγκράτησης εδαφών σε περιοχές που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
α.

- Έργα συγκράτησης εδαφών σε περιοχές που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές (όπου είναι αναγκαίο)

ΑΠ.Δ.Α./Δνση Δασών Δωδ/σου, Δήμοι

  1. Συντονισμός και συνεργασία φορέων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Παρατηρήσεις από προηγούμενη εμπειρία σε συμβάντα μεγάλης έκτασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

α.

- Συντονισμός και συνεργασία φορέων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων

Πυροσβεστική, Αστυνομία, Στρατός, ΠΝΑ, Δήμοι, Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

β.

- Παρατηρήσεις από προηγούμενη εμπειρία σε συμβάντα μεγάλης έκτασης.

Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΠΝΑ, Δήμοι, Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

γ.

- Αποστολή δελτίων ΕΜΥ  για προειδοποίηση  αυξημένης ετοιμότητας

ΑΠΔΑ, ΠΝΑ/Δνση- Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδ/σου, Δήμοι

δ.

- Αίτημα για ενίσχυση της περιοχής από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

ΠΝΑ/Δνση-Τμήμα Πολ. Προστασίας Δωδ/σου,Δήμοι

6        Αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις, προετοιμασία φορέων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών (αλυσίδες - αλάτι), προετοιμασία και ενημέρωση πληθυσμού - ευπαθών ομάδων σε πιθανό αποκλεισμό περιοχών από ισχυρές χιονοπτώσεις.

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

α.

- Αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις, προετοιμασία φορέων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών

Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δήμοι  

β.

 - προετοιμασία και ενημέρωση πληθυσμού - ευπαθών ομάδων σε πιθανό αποκλεισμό περιοχών από ισχυρές χιονοπτώσεις

ΠΝΑ/Δνση – Τμήμα Πολ Προστασίας Δωδ/σου, Δήμοι,

7. Υποστήριξη  της  Δ/νσης Πολ. Προστασίας στις  περιοχές  των  νησιωτικών  συμπλεγμάτων των Περιφερειακών  Ενοτήτων Δωδεκανήσου.  Προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω νησιωτικότητας.

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

α.

- Υποστήριξη  της  Δ/νσης Πολ. Προστασίας στις  περιοχές  των  νησιωτικών  συμπλεγμάτων των Περιφερειακών  Ενοτήτων Δωδεκανήσου.  Προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω νησιωτικότητας

Απ.Δ.Α, Γραφεία Πολ. Προστασίας Π.Ε. Δωδ/σου, Δήμοι, Εθελοντικές Ομάδες  

8.   Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων με υλικά.

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

α.

- Κινητοποίηση και Συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων

Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΠΝΑ, Δήμοι   

β.

 - Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων με υλικά.

ΠΝΑ, Δήμοι, Ενώσεις Ξενοδόχων

  1. Αναθεώρηση  Σχεδιασμού  με βάση τον Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
α. Αναθεώρηση  Σχεδιασμού  με βάση τον Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. ΠΝΑ, Δήμοι,

                                                               

   Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 

   Χαράλαμπος Κόκκινος

methodiko paideia6 27 11

 VASILARAS FINALE Monostilo2

GRAMMATIKOS GIANNHS55A

 STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

Πατήστε εδώ για να δείτε τη νέα μας ιστοσελίδα:

http://www.stavrouelectronics.gr/

------------------------------

BOLAS 16 MONOSTHLO

RODIAKH

Το πρωτοσέλιδο της ΡΟΔΙΑΚΗΣ

https://www.rodiaki.gr/widget

 

KREATAGORA new FINAL