Δευτέρα, 27/05/2019

Απόψεις: Η καταστροφικότητα της κλίκας (Γράφει ο Γιώργος Νικολής)

KLIKA 0 "Κλίκα", μια λέξη που έχει αρνητικό νόημα διότι η κλίκα λειτουργεί με βάση το δικό της συμφέρον εις βάρος του συνόλου και επειδή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία, συνήθως λειτουργεί ύπουλα και υπόγεια στους μεθόδους που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει τους αντίπαλους της.

Η κλίκα αποτελείται από ομάδα ατόμων ή και ομάδων συνήθως από τον ίδιο πολιτικό, επαγγελματικό η κοινωνικό χώρο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της συνήθως με αθέμιτα μέσα.

Τα άτομα η οι ομάδες που είναι μέσα στην κλίκα αλληλοϋποστηριζονται διότι έχουν κοινά συμφέροντα και όποιος δεν είναι στην ομάδα τους ή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντας τους, τον βλέπουν ως εχθρό.

Στην κλίκα συνήθως μπαίνουν αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη των υπολοίπων της ομάδας διότι πρέπει να είναι μαζί τους και να τους ακολουθει πιστά χωρίς να τους χαλάσει τα σχέδια.

NIKOLHS GIWRGOS 55w

Αν κάποιος από την κλίκα αρχίζει και δεν υπακούει στις διαταγές της ομάδας, τότε φροντίζουν να τον απομονώσουν και στο τέλος να τον απομακρύνουν πλήρως από την ομάδα, συνήθως και με απειλές να μην αποκαλύψει τίποτα.

Για την προστασία της η κλίκα έχει ισχυρή και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των μελών της με απώτερο σκοπό να υπερασπιστούν τα συμφέροντα τους.

Έχουν επίσης δυναμική δραστηριότητα με το να παρακολουθούν τις εξελίξεις και φυσικά τους αντίπαλους τους. Η κλίκα είναι κίνδυνος για την δημοκρατία, την διαφάνεια και την πρόοδο διότι στην προσπάθειά της να προστατέψει τα δικά της συμφέροντα χρησιμοποιεί διαφόρους αθέμιτους και υπόγειους τρόπους και μεθόδους ώστε να εμποδίσει άλλους εκτός κλίκας στο να προοδέψουν η να αντισταθούν, διότι αυτό το βλέπουν σαν κίνδυνο κατά των συμφερόντων της ομάδας.

Η κλίκα δεν λειτουργεί με αξιοκρατικά κριτήρια αλλά με κριτήρια συμφέροντος και αλληλοπροστασιας των μελών της και μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με την διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αποκάλυψη των δραστηριοτήτων της όπου και θα αποδεικνύονται τα συμφέροντα της ομάδας εις βάρος του συνόλου.

Λόγω του ότι η κλίκα λειτουργεί μόνο για να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα εις βάρος του συνόλου η της υγιούς ανταγωνιστικότητας, η έννοια και η λέξη της κλίκας έχει αρνητική επίδραση και αποδοχή από την ευρύτερη κοινωνία.

Όταν δε αναφερθείς σε άτομο η ομάδα ότι είναι της κλίκας η αντίδραση τους συνήθως είναι αρνητική και δεν αποδέχονται ότι υπάρχει κλίκα η ότι είναι μέλη της.

Στην κοινωνία μας υπάρχουν αυτού του είδους οι κλίκες και τις βρίσκουμε σχεδόν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα από τα σχολεία bullying, μέχρι τους πολιτικούς, τους επαγγελματικούς, εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους.

Η κλίκα ή οι κλίκες πρέπει για τους λόγους αυτούς να αντιμετωπίζονται από την ευρύτερη κοινωνία διότι η κλίκα λειτουργεί μόνο για τα συμφέροντά της εις βάρος του συνόλου και της υγιούς ανταγωνιστικότητας.

BOLAS 16 MONOSTHLO

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL